หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่แบรนด์

ผังวงจรการต่อลงดินที่ตู้เมนสวิทช์

1 เมนสวิตช์ใช้เครื่องตัดวงจรกระเกินขั้วเดียว (1 Pole) 1.1 กรณีที่ใช้ขั้วต่อสายศูนย์และขั้วต่อสายดินร่วมกัน หมายเหตุ 1. ควรมีเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ด้วย การมีเครื่องตัดไฟรั่วด้วย ...

กำลังไฟฟ้า (Electric Power)

กำลังไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในเวลา 1 นาที มีหน่วยเป็นวัตต์ (w) หรือจูลต่อวินาที เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า กำลังไฟฟ้า (วัตต์) = พลังงานไฟฟ้า (จูล)/เวลา (วินาที) เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะใช้...

อุปกรณ์หลักสำหรับระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย

อุปกรณ์หลักสำหรับระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย ได้แก่ 1. เครื่องป้องกันกระแสไฟเกิน และกระแสไฟลัดวงจร 2. เครื่องตัดกระแสไฟรั่ว 3. หลักดิน, สายต่อหลักดิน และสายดินเครื่องป้องกันกระแสเกินและก...

ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้า

ระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟในปัจจุบันของการไฟฟ้าฯ มีอยู่ 2 ระบบ คือ

คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงมี...

สายดิน คือ สายไฟที่มีไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้า ปลายด้านหนึ่งของสายดินจะต้องมีการต่อลงดิน ส่วนปลายอีกด้วนหนึ่งจะต่อเข้ากับวัตถุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากั...

รีเลย์ตั้งเวลา (Timer Relays)

รีเลย์ตั้งเวลาเป็นอุปกรณ์ทำงานโดยอาศัยหลักการทำงานหน่วงเวลาด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ การใช้รีเลย์ตั้งเวลาในการควบคุมการผลิตมีความจำเป็นมาก เพื่อที่ให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนที่จะไปสู่ระบบกา...

ต้นกำเนิดโคมระย้า Chandelier

โคมระย้าหรือแชนเดอเลียร์ (chandelier) เป็นชื่อเรียกลักษณะของโคมไฟตกแต่งที่แขวนบนเพดาน ซึ่งปัจจุบันโดยทั่วไปจะพบโคมไฟลักษณะนี้ ตามห้องโถงของสถานที่หรูหรา เช่นโรงแรมหรือ บ้านคนรวยโดยเริ่มในยุโรปตั้งแต่ก...

การติดตั้งพัดลม และ ฟิลเตอร์

สาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์เครื่องภายในตู้ เกิดความร้อนและมีปัญหา เกิดจากฝุ่นและละอองตกค้างอยู่ภายในมาก อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด หรือจากการสั่นสะเทือนจากขบวนการผลิต

ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

ไฟฟ้ากระแสตรง (อังกฤษ: direct current, อักษรย่อ: DC) เป็นไฟฟ้ากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าไปในทิศทางเดียวกันเป็นวงจร ในอดีตไฟฟ้ากระแสตรงเคยถูกเรียกว่า กระแสกัลวานิก (galvanic current)[1]...

ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)

ไฟฟ้ากระแสสลับ (อังกฤษ: Alternating Current Electricity: AC หรือ ac) หมายถึงกระแสที่มีทิศทางไปและกลับตลอดระยะเวลา มีการสลับขั้วบวกและลบกันอยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนกระแสตรง (Direct Current, DC หรือ dc) ที...

ข้อควรระวังและวิธีการใช้คีมปอกสายไฟฟ้าแร...

คีมปอกสายไฟเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับสายไฟฟ้าทำได้สะดวกขึ้น คีมดังกล่าวออกแบบมาเพื่อการปอกฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มลวดทองแดงอยู่ โดยจะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นฉนวนพลาสติกโดยไม่ตัดเส้นลวดทองแดง ...

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเคเบิ้ลไทร์ (Cable ...

เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) หรือที่รู้จักกันในชื่อ hose tie, zip tie หรือ tie-wrap เป็นสลักภัณฑ์ (Fastener) ประเภทหนึ่งซึ่งออกแบบเพื่อรัดสายสัญญาณหรือสายไฟเข้าด้วยกันเพื่อความเป็นระเบียบ และยังถูกนำไปใช้ใ...

ทำความรู้จักชนิดและประเภทของไขควง

ไขควง คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบมาเพื่อขันสกรูให้แน่นหรือคลายสกรูออก ไขควงทั่วไปประกอบด้วยแท่งโลหะ ส่วนปลายใช้สำหรับยึดกับสกรู ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันเพื่อให้ใช้ได้กับสกรูชนิดต่าง ๆ และมีแท่งสำหรับ...

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหางปลาหุ้มฉนวน

หางปลา (Wire Terminals) หางปลาเป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายไฟกับเทอร์มินอลต่างๆ โดยการต่อหางปลากับสายไฟทำได้โดยการลอกปลายสายไฟแล้วสวมหางปลาให้ทองแดงของสายไฟสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของหางปลา แล้...

การระวังและรักษาคีมปอกสายไฟ

คีมปอกสาย (Wire stripper plier or stripper) ใช้ในงานปอกฉนวนของสาย คีมปอกสายมีใช้กับสายหุ้มฉนวนทั้งชนิดสายเคลือบน้ำยา (Magnet wire) และสายไฟฟ้า (line)

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า

การดำเนินชีวิตของมนุษย์เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เราลองมาดูเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่างไฟนิยมใช้ หรือที่ช่างไฟจำเป็นต้องมีติดตัวเป็นประจำ ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่เวลาไฟฟ้าที่บ้านของเราดับ ชำรุด เราก...

วิธีเข้าหัวสายแลน(RJ) แบบง่าย ๆ ได้ด้วยต...

วิธีเข้าหัวสายแลน(RJ) แบบง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

ส่วนประกอบของไขควงและหลักการใช้งานไขควงด...

ไขควง เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดสำหรับขันหรือคลายสกรูและสลักเกลียวที่ยึดไม้ พลาสติก หรือโลหะ ส่วนประกอบของไขควงแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ด้าม (Handle) ใช้สำหรับจับ ทำจากไม้ โลหะ หรือพลาสติก ก้านหรือ...

ชนิดของคีมและการใช้งานอย่างถูกวิธี

คีม เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดสำหรับจับ ยึด ตัด สิ่งต่างๆ เช่น โลหะแผ่นบาง สายไฟฟ้า ท่อขนาดเล็ก และเส้นลวด เป็นต้น มีการนำมาใช้มากในโรงงานโลหะแผ่น งานซ่อมวิทยุ หรือ อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ คีมมีหลายชน...

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ (อังกฤษ: solar cell) หรือ เซลล์สุริยะ หรือ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยตรงโดยปรากฏการ...