หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่แบรนด์

ปลั๊กยางตัวผู้ (Plugs) [2 item]

ปลั๊กยางตัวผู้

ปลั๊กยางตัวผู้

เต้ารับ (Receptacles) [7 item]

เต้ารับคู่ มีกราวด์ สีน้ำตาล

เต้ารับคู่มีกราวด์ สีแดง

เต้ารับคู่มีกราวด์ สีงาช้าง

เต้ารับคู่มีกราวด์ สีเหลือง

เต้ารับคู่ มีกราวด์ แบบแบน สีงาช้าง

เต้ารับคู่ มีกราวด์ แบบแบน สีน้ำตาล

เต้ารับคู่ มีกราวด์ แบบแบน สีงาช้าง

ฝาปลั๊กคู่ (Wall plates) [4 item]

ฝาปลั๊กคู่ สีน้ำตาล

ฝาปลั๊กคู่ สีแดง

ฝาปลั๊กคู่ สีงาช้าง

ฝาปลั๊กคู่ สีเหลือง

มิเตอร์นับชั่วโมง 48 mm. (Hour Meter 48 mm) [2 item]

มิเตอร์นับชั่วโมง 48 mm.

มิเตอร์นับชั่วโมง 48 mm.

ไทม์เมอร์แบบอนาล็อก (Analog Time Switch) [1 item]

ไทม์เมอร์แบบอนาล็อก

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Panel meter) [6 item]

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ (Multifunction Digital Combined Panel meter) [4 item]

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

สวิตช์เท้าเหยียบ (Foot Switch) [13 item]

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์ (Toggle Switch) [13 item]

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

สวิตช์กดจม (Power Pushbutton Switch) [11 item]

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

ไพล็อตแล้มป์ Ø25 มม. (Pilot lamps) [5 item]

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีเขียว

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีแดง

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีน้ำเงิน

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีขาว

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีเหลือง

ไพล็อตแล้มป์ Ø30 มม. (Pilot lamps) [5 item]

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีเขียว

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีแดง

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีน้ำเงิน

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีขาว

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีเหลือง

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole [26 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 4A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole [26 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 4A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole [26 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 4A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A

Accessories For MCB [6 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว 2 Pole [14 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว 4 Pole [12 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร [6 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

CONSUMER UNIT [2 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

MSQ (CURRENT TRANSFORMER) [17 item]

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

CP (Current Transformer) [22 item]

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

สวิตช์คันโยก 4 ทิศทาง Spring Return [2 item]

สวิตช์คันโยก Spring return

สวิตช์คันโยก Spring return

แอมป์มิเตอร์ ต่อผ่านCT (Amp Meter For CT) [17 item]

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

แอมป์มิเตอร์ ต่อตรง (Amp Meter Direct) [22 item]

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) [6 item]

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

มิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) [2 item]

มิเตอร์วัดความถี่ 45-65 Hz

มิเตอร์วัดความถี่ 45-55 Hz

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์ (Kilowatt Meter) [7 item]

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์ (Power Factor Meter) [2 item]

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) [2 item]

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ แบบเข็ม (Frequency Meter)

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ แบบสั่น (Frequency Meter)

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์ (AMPMETER DIRECT) [33 item]

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์ (VOLTMETER) [2 item]

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์

สวิตช์คันโยก 4 ทิศทาง Stay put [2 item]

สวิตช์คันโยก STAY PUT

สวิตช์คันโยก STAY PUT

สวิตช์คันโยก 2 ทิศทาง Spring Return [2 item]

สวิตช์คันโยก Spring return

สวิตช์คันโยก Spring return

สวิตช์คันโยก 2 ทิศทาง Stay put [2 item]

สวิตช์คันโยก STAY PUT

สวิตช์คันโยก Stay put

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค Ø30 มม. [2 item]

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค สีแดง

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค สีเขียว

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ Ø30 มม. [4 item]

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีแดง

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีเขียว

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีเหลือง

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีดำ

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ Ø25 มม. [4 item]

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีแดง

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีเขียว

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีเหลือง

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีดำ

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค Ø25 มม. [2 item]

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค สีแดง

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค สีเขียว

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ Ø30 มม. [4 item]

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีแดง

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีเขียว

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีดำ

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีเหลือง

สวิตช์กดดอกเห็ด Ø30 มม. [2 item]

สวิตช์กดดอกเห็ด

สวิตช์กดดอกเห็ด

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ Ø25 มม. [4 item]

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีแดง

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีเขียว

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีเหลือง

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีดำ

สวิตช์กดดอกเห็ด Ø25 มม. [2 item]

สวิตช์กดดอกเห็ด สีแดง

สวิตช์กดดอกเห็ด สีเขียว

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø30 มม. [2 item]

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø30 มม.

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø30 มม.

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø25 มม. [2 item]

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø25 มม.

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø25 มม.

ไมโครสวิตช์ (CMV Series) [7 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ไมโครสวิตช์ (CM Series) [12 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (CZ 7000) [12 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (CZ 8000) [10 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (CHL Series) [8 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (CWL Series) [13 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (C4B Series) [9 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อผ่านCT (Digital Ampmeter For CT) [2 item]

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อผ่านCT (Digital Ampmeter For CT)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อผ่านCT (Digital Ampmeter For CT)

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter) [2 item]

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter)

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อตรง (Digital Ampmeter Direct) [16 item]

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 50A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 40A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 30A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 20A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 15A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 10A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 5A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 60A (Digital Ampmeter)

หมวดหมู่แบรนด์