หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่แบรนด์

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Panel meter SMD-Series) [3 item]

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Panel meter HL-Series) [2 item]

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ (Multifunction Digital Panel meter HL-Series) [4 item]

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ (Multifunction Digital Panel meter HL-Series) [2 item]

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Panel meter HL-Series) [4 item]

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล

มิเตอร์นับชั่วโมง/ไทม์เมอร์ (Hour Meter / Time Switch) [1 item]

ไทม์สวิทช์

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (Current Transformers CP-Series) [26 item]

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (Current Transformers MSQ-Series) [17 item]

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (3 Pole) [10 item]

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (3 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (3 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (3 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (3 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (3 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (3 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (3 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (3 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (4 Pole) [9 item]

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (4 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (4 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (4 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (4 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (4 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (4 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (4 Pole)

สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง (4 Pole)

ไพล็อตแล้มป์ Ø25 มม. (Pilot lamps) [5 item]

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีเหลือง

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีขาว

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีน้ำเงิน

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีเขียว

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีแดง

ไพล็อตแล้มป์ Ø30 มม. (Pilot lamps) [5 item]

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีเขียว

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีน้ำเงิน

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีขาว

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีเหลือง

ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง สีแดง

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์ (Toggle Switch) [13 item]

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

ท๊อกเกิ้ลสวิตช์

สวิตช์กดจม (Power Pushbutton Switch) [11 item]

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์กดจม

สวิตช์เท้าเหยียบ (Foot Switch) [13 item]

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิทช์ลูกลอย Float Switch [1 item]

สวิทช์ลูกลอย Float Switch

แมกเนติก สวิทช์พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด (MS-N10PM 220V) [6 item]

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติก สวิทช์พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด (MS-N10PM 380V) [4 item]

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติก สวิทช์พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด (MS-N11PM 220V) [1 item]

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติก สวิทช์พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด (MS-N11PM 380V) [4 item]

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติก สวิทช์พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด (MS-N20PM 220V) [2 item]

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติก สวิทช์พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด (MS-N20PM 380V) [4 item]

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติก สวิทช์พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด (MS-N21PM 220V) [2 item]

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติก สวิทช์พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด (MS-N21PM 380V) [3 item]

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

แมกเนติกสวิทช์ พร้อมกล่องแบบมีสวิทช์กด เปิด-ปิด

โรตารี่ สวิตช์ (3 Pole) [6 item]

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 3P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 3P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 3P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 3P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 3P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 3P)

โรตารี่ สวิตช์ (4 Pole) [6 item]

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 4P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 4P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 4P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 4P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 4P)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock 4P)

โรตารี่ สวิทช์ (พร้อมกล่อง) [3 item]

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock Box)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock Box)

โรตารี่สวิทช์ (With Padlock Box)

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล (TOP 811) [1 item]

ดิจิตอลไทม์สวิทช์

LED Pilot Lamp AD22 (12-24 VDC/AC) [5 item]

ไพล็อตแล้มป์ LED สีเหลือง (12-24 VDC/AC)

ไพล็อตแล้มป์ LED สีน้ำเงิน (12-24 VDC/AC)

ไพล็อตแล้มป์ LED สีเขียว (12-24 VDC/AC)

ไพล็อตแล้มป์ LED สีแดง (12-24 VDC/AC)

ไพล็อตแล้มป์ LED สีขาว (12-24 VDC/AC)

LED Pilot Lamp AD22 (110-220 VAC) [5 item]

ไพล็อตแล้มป์ LED สีเหลือง (110 - 220VAC)

ไพล็อตแล้มป์ LED สีน้ำเงิน (110 - 220VAC)

ไพล็อตแล้มป์ LED สีเขียว (110 - 220VAC)

ไพล็อตแล้มป์ LED สีแดง (110 - 220VAC)

ไพล็อตแล้มป์ LED สีขาว (110 - 220VAC)

LED Pilot Lamp Voltmeter AD22 (110-500 VAC) [5 item]

ไพล็อตแล้มป์วัดแรงดันไฟฟ้า LED สีเหลือง

ไพล็อตแล้มป์วัดแรงดันไฟฟ้า LED สีน้ำเงิน

ไพล็อตแล้มป์วัดแรงดันไฟฟ้า LED สีเขียว

ไพล็อตแล้มป์วัดแรงดันไฟฟ้า LED สีแดง

ไพล็อตแล้มป์วัดแรงดันไฟฟ้า LED สีขาว

Discontinuous sound Buzzer With Flashing Light (12 VAC/DC) [2 item]

ออดฝังไฟกระพริบ สีเหลือง (12 VAC/DC)

ออดฝังไฟกระพริบ สีแดง (12 VAC/DC)

Discontinuous sound Buzzer With Flashing Light (24 VAC/DC) [2 item]

ออดฝังไฟกระพริบ สีเหลือง (24 VAC/DC)

ออดฝังไฟกระพริบ สีแดง (24 VAC/DC)

Discontinuous sound Buzzer With Flashing Light (220 VAC) [2 item]

ออดฝังไฟกระพริบ สีเหลือง (220 VAC)

ออดฝังไฟกระพริบ สีแดง (220 VAC)

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล (TOP 822) [1 item]

ดิจิตอลไทม์สวิทช์

แอมป์มิเตอร์สวิตช์ (Ammeter Switches - Heavy Duty) [4 item]

ซีเล็คเตอร์ สวิตช์

ซีเล็คเตอร์ สวิตช์

ซีเล็คเตอร์ สวิตช์

ซีเล็คเตอร์ สวิตช์

โวลต์มิเตอร์สวิตช์ (Voltmeter Switches - Heavy Duty) [4 item]

ซีเล็คเตอร์ สวิตช์

ซีเล็คเตอร์ สวิตช์

ซีเล็คเตอร์ สวิตช์

ซีเล็คเตอร์ สวิตช์

TP-23-Series [4 item]

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

TP-58-Series [6 item]

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

TP-812-Series [5 item]

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

TP-816-Series [6 item]

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบแกนแยก

เซอร์กิตเบรกเกอร์ PB8H 1 Pole [13 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 4A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ PB8H 2 Pole [13 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ PB8H 3 Pole [13 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25A

Accessories For MCB PB8H [3 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์

ปลั๊กยางตัวผู้ (Plugs) [3 item]

ปลั๊กยางตัวผู้

ปลั๊กยางตัวผู้

ปลั๊กยางตัวผู้

เต้ารับยางกลางทาง (Connector) [3 item]

เต้ารับยางกลางทาง

เต้ารับยางกลางทาง

เต้ารับยางกลางทาง

เต้ารับ (Receptacles) [7 item]

เต้ารับคู่มีกราวด์ สีเหลือง

เต้ารับคู่ มีกราวด์ สีน้ำตาล

เต้ารับคู่มีกราวด์ สีแดง

เต้ารับคู่มีกราวด์ สีงาช้าง

เต้ารับคู่ มีกราวด์ แบบแบน สีงาช้าง

เต้ารับคู่มีกราวด์ สีเขียว

เต้ารับคู่มีกราวด์ สีส้ม

ฝาปลั๊กคู่ (Wall plates) [4 item]

ฝาปลั๊กคู่ สีน้ำตาล

ฝาปลั๊กคู่ สีเหลือง

ฝาปลั๊กคู่ สีแดง

ฝาปลั๊กคู่ สีงาช้าง

มิเตอร์นับชั่วโมง 48 mm. (Hour Meter 48 mm) [2 item]

มิเตอร์นับชั่วโมง 48 mm.

มิเตอร์นับชั่วโมง 48 mm.

ไทม์เมอร์แบบอนาล็อก (Analog Time Switch) [1 item]

ไทม์เมอร์แบบอนาล็อก

เซอร์กิตเบรกเกอร์ SB6LC 1 Pole [13 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 4A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ SB6LC 2 Pole [13 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 4A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ SB6LC 3 Pole [13 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 4A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2A

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว 2 Pole (PR8HM-Series) [8 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว 2 Pole (SR6HM-Series) [6 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

Accessories For MCB SB6LC [3 item]

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว 4 Pole (SR6HM-Series) [5 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว 4 Pole (PR8HM-Series) [7 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร (PL8HM-Series) [6 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร

CONSUMER UNIT [2 item]

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว

สวิตช์คันโยก 4 ทิศทาง Spring Return [2 item]

สวิตช์คันโยก Spring return

สวิตช์คันโยก Spring return

แอมป์มิเตอร์ ต่อผ่านCT (Amp Meter For CT) [19 item]

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

แอมป์มิเตอร์ ต่อตรง (Amp Meter Direct) [22 item]

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

พาเนลแอมป์มิเตอร์

โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) [6 item]

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

พาเนลโวลต์มิเตอร์

มิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) [2 item]

มิเตอร์วัดความถี่ 45-65 Hz

มิเตอร์วัดความถี่ 45-55 Hz

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์ (Kilowatt Meter) [27 item]

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) [2 item]

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ แบบเข็ม (Frequency Meter)

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ แบบสั่น (Frequency Meter)

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์ (Power Factor Meter) [2 item]

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์ ต่อตรง (AMPMETER DIRECT) [8 item]

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์ ต่อผ่าน CT (AMPMETER DIRECT) [24 item]

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์ (VOLTMETER) [2 item]

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์

สวิตช์คันโยก 4 ทิศทาง Stay put [2 item]

สวิตช์คันโยก STAY PUT

สวิตช์คันโยก STAY PUT

สวิตช์คันโยก 2 ทิศทาง Spring Return [2 item]

สวิตช์คันโยก Spring return

สวิตช์คันโยก Spring return

สวิตช์คันโยก 2 ทิศทาง Stay put [2 item]

สวิตช์คันโยก STAY PUT

สวิตช์คันโยก Stay put

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ Ø30 มม. [3 item]

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีดำ

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีแดง

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีเขียว

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ Ø25 มม. [4 item]

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีดำ

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีเขียว

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีเหลือง

สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ สีแดง

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค Ø25 มม. [2 item]

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค สีเขียว

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค สีแดง

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ Ø30 มม. [3 item]

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีแดง

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีดำ

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีเขียว

สวิตช์กดดอกเห็ด Ø30 มม. [2 item]

สวิตช์กดดอกเห็ด

สวิตช์กดดอกเห็ด

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค Ø30 มม. [2 item]

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค สีเขียว

สวิตช์ดอกเห็ดล็อค สีแดง

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ Ø25 มม. [4 item]

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีเหลือง

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีดำ

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีเขียว

สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ สีแดง

สวิตช์กดดอกเห็ด Ø25 มม. [2 item]

สวิตช์กดดอกเห็ด สีแดง

สวิตช์กดดอกเห็ด สีเขียว

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø30 มม. [2 item]

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø30 มม.

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø30 มม.

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø25 มม. [2 item]

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø25 มม.

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø25 มม.

ไมโครสวิตช์ (CMV Series) [7 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ไมโครสวิตช์ (CM Series) [12 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (CZ 7000) [12 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (CZ 8000) [10 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (CHL Series) [8 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (CWL Series) [13 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิตสวิตช์ (C4B Series) [9 item]

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ลิมิทสวิทช์

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อผ่านCT (Digital Ampmeter For CT) [1 item]

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อผ่านCT (Digital Ampmeter For CT)

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter) [2 item]

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter)

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อตรง (Digital Ampmeter Direct) [16 item]

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 10A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 40A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 15A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 30A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 30A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 60A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 40A (Digital Ampmeter)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ 15A (Digital Ampmeter)

หมวดหมู่แบรนด์