หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่แบรนด์

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์ (Kilowatt Meter) [27 item]

New Arrival
SD-96KW3KW(CT5/5A)

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

New Arrival
SD-96KW6KW(CT10/5A)

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

New Arrival
SD-96KW10KW(CT15/5A)

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

New Arrival
SD-96KW15KW(CT20/5A)

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

New Arrival
SD-96KW20KW(CT30/5A)

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

New Arrival
SD-96KW25KW(CT40/5A)

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

New Arrival
SD-96KW30KW(CT50/5A)

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

New Arrival
SD-96KW40KW(CT60/5A)

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) [2 item]

New Arrival
SD-96FR

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ แบบสั่น (Frequency Meter)

New Arrival
SD-96FP 45-55Hz

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ แบบเข็ม (Frequency Meter)

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์ (Power Factor Meter) [2 item]

New Arrival
SD-96P 380V

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์

New Arrival
SD-96P 220V

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์ ต่อตรง (AMPMETER DIRECT) [8 item]

New Arrival
SD-96A 30A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 20A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 50A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 60A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 15A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 10A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 100A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 5A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์ ต่อผ่าน CT (AMPMETER DIRECT) [24 item]

New Arrival
SD-96A 15/5A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 3000/5A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 50/5A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 1600/5A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 30/5A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 5000/5A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 60/5A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

New Arrival
SD-96A 300/5A

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์ (VOLTMETER) [2 item]

New Arrival
SD-96V 300V

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์

New Arrival
SD-96V 500V

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์

หมวดหมู่แบรนด์