หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่แบรนด์

MSQ-40 250/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

เหมาะสําหรับการติดตั้งที่สามารถตัดระบบไฟฟ้า มีความแม่นยําระดับ Class 1 ในราคาที่ประหยัด และโครงสร้างแข็งแรงทนทาน


สถานะสต๊อก:

4

  • 255.00 ฿ 179.00 ฿

สินค้าที่คล้ายกัน

CP62/SW 5/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

CP62/SW 30/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

CP62/30 100/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

CP62/30 200/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

CP62/40 300/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

CP86/60 400/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

CP140/100 2500/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

MSQ-30 50/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

MSQ-40 400/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

MSQ-100 2000/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

LMK-120 1200/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

LMK-120 1500/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

CP62/SW 40/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

CP62/SW 60/5A

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

หมวดหมู่แบรนด์